ඇන්ඩෙලි 117 වන කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනයේදී සාර්ථකයි

ඇන්ඩෙලි යළිත් වරක් 117 වන කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනයට 2015 අප්‍රේල් 15 සිට 2015 අප්‍රේල් 19 දක්වා අවධානය යොමු කරයි. මෙම ප්‍රදර්ශනය අතරතුර ඇන්ඩෙලි සමාගම විසින් අලුතින් සංවර්ධනය කරන ලද නිෂ්පාදන මාලාවක් විදෙස් ගනුදෙනුකරුවන් සහ සගයන් විසින් පුළුල් ලෙස ප්‍රශංසාවට ලක් කරන ලදී. විවිධාංගීකරණය වූ නිෂ්පාදන, උසස් තාක්‍ෂණය, උසස් තත්ත්වයේ, තරඟකාරී මිල, ස්ථාවර සැපයුම, වෘත්තීය සේවය, ඇන්ඩෙලි විසින් ග්ලෝබල් ගැනුම්කරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනයේ දී විශාල අත්පොළසන් දිනා ඇත! මෙම ප්‍රදර්ශනයේ ජයග්‍රහණයන්ගෙන් පෙලඹී ඇන්ඩෙලි අපගේ පැරණි මිතුරන්ට සහ ලොව පුරා සිටින නව ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩා හොඳ නිෂ්පාදන හා සේවාවන් අඛණ්ඩව සපයනු ඇත.


තැපැල් කාලය: මාර්තු -21-2020